zaglavlje
 

POLITIKA KVALITETA

Misija

Poboljšanje produktivnosti i otvaranje novih tržišnih mogućnosti u našoj sferi poslovanja. Svim svojim aktivnostima, organizacionim i ličnim naporima usmereni smo na kreiranje potpunog zadovoljstva naših kupaca, kao i njihove lojalnosti. Na ovim osnovama želimo da stvaramo profit koji je neophodan za naš rast i razvoj, kao i za ostvarivanja ličnih ciljeva naših zaposlenih

Vizija

Savremena i snažna kompanija, lider na tržištu. Dugoročno gledano vizija je da plasman svojih roba proširimo van granica naše zemlje.

Cilj

Naš cilj je zadovoljan kupac. Cilj naše kompanije je da postane i ostane vodeća kompanija na tržištu u pogledu kvaliteta pružanja usluga i kvaliteta proizvoda koji su predmet pružanja usluga. Osigurati dugoročan rast i povećanje tržišnog učešća. Politika kvaliteta doo ELEKTROMATERIJALA usmerena je prvenstveno na sticanje poverenja kupaca, ali i vlasnika, dobavljača i zaposlenih.

Osnovni principi politike kvaliteta su:

  • stalno zadovoljenje zahteva tržišta i očekivanja naših kupaca,
  • povećanje profita i smanjenje troškova poslovanje,
  • timski rad, aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesu pružanja usluga,
  • stalna obuka zaposlenih i modernizacija opreme,
  • povećanje standarda i motivacije zaposlenih,
  • razvijanje partnerskih odnosa sa dobavljačima,
  • zadovoljenje zakona i propisa DOO.

Generalni direktor: Milan Švonja

Novi Sad, 05.12.2008

         

PROIZVODI | POLITIKA KVALITETA | PODACI O KOMPANIJI | DOKUMENTACIJA | KONTAKT

Copyright Elektromaterijal 2009